32.

DD    Jitka Gartnerová    Tamara Kučerová    Kološrotky