Pravidla

 
Akce se může zúčastnit  prakticky každý, kdo bude dodržovat následující pravidla:
 
1. Soutěž je určena pro jednotlivce a dvojice na horských, trekingových či krosových kolech
2. Časový limit je 3 hodiny, pozdní příjezd je penalizován 2 body za každou započatou minutu
3. Účastníci vyráží na trať v čase uvedeném ve startovní listině, ta bude vyvěšena u prezence a na webu závodu
4. Při prezenci obdrží všichni účastníci popis kontrol (2 do dvojice) a průkazku(1 do dvojice) pro ražení kontrol ,  1 min před časem startu pak obdržíte mapu se zakreslenými kontrolami (2 do dvojice)
 5. Dvojice se musí pohybovat na doslech
6. Kontroly jsou označeny oranžovobílými lampiony 15x15 cm s kleštěmi (do průkazky si označíte průjezd do příslušného políčka, např. kontrola 15 do políčka     označeného 15, pokud kontrolu někdo zcizil, pak udělejte fotku mobilem a pokračujte dále, v cíli na tuto skutečnost upozorněte)
7. Bodové ohodnocení  kontrol- 1 kontrola rovná se 10 bodů
8. Při rovnosti bodů rozhoduje kratší čas
8. Hodnocení proběhne v jednotlivých kategoriích a absolutní klasifikaci
9. Akce se koná jako měřený trénink klubu (není oficiální soutěží)!
10. V CHKO České středohoří  jsou všichni povinni dodržovat pravidla chování v CHKO, zejména nejezdit mimo cesty a chovat se ohleduplně     k     přírodě
11. Každý účastník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník nese zodpovědnost za škodu jím způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i     třetích osob - to potvrzuje podáním přihlášky
12. Účastníci musí dodržovat pravidla  silničního provozu
13. Cyklistická helma je povinná